रामेश्वर मिश्रण श्रेष्ठया झिपु हाइकु

rameshwar mishran
रामेश्वर मिश्रण श्रेष्ठ

म्हसिके मफु
थ: हे दुनेया नस्वा:
कस्तुरी नेवा:

पुना: जुइनु
थ:थ:गु ख्वालय न्हाय्क
सम्यक दृष्टि

छगू सिरिया
जिगु देय दुने नं दु
नेपा: मण्डल

ग्व छु ख:,छु ख:?
धइथें न्यंहे मन्यं
ताख्वाँय नुग:

गबलें थ्व कं
गबलें चाकुगु अं
मनूया बाेली

चन्नन नुग:
गपाय‍्सकं जक ज्व:
चुपि ख:कि स:?

चछि हिस्याना:
मिलां न्हिला: स्वैच्वन
नुग: ख्वैच्वन

चछिसां कुने
अथलय् थजु म्वाय‍्से
पुन्हिया मिला

न्हिछि ब्व: बिल
छ्व:मि ल्ह्वल्ह्वं सुर्द्यवं
ख्वल सुपाँच

नाप हे मला:
समानान्तर रेखा
वाताहां बिन्दु

मेगु ब्वनेत

डा. आनन्द जोशीया गुपु हाइकु