बा: लुमनियः

अमृत मान ज:
थःगु स्वाभिमान त्वःता
अभिमानं जाःगु किपा ब्वयेतः
जितः सिना थें जुइयः
जितः बा: लुमनियः
 
छुं स्वार्थय् दुबिना
थःत जक लुमंका
स्वार्थया थाँ घय‌्पुइ मालकि
जिगु नुगः ल्वहँ थें ताय‌्यः
जितः बा: लुमनियः
 
गुबलें नुगः ल्वहँतं त्यःथें
नुगः भः भः नूथें जुलकि
मिखा तिसिना थः थःम्हं
भलसा बिइगु कुतः याये बलय्
जितः बाः लुमनियः
 
जीवनया भोगाइलय्
जीवनया खाताबहीलय्
थः द्याःसां, बुसां
थ तः त्यागु महसुस जुइबलय्
न्ह्याबलें आत्मसंतुस्तिं जाःगु बाःया ख्वाः लुमनि यः
न्ह्याबलें न्हिलां जाःगु बाःया ख्वाः लुमनि यः
 
जितः बाः लुमनियः
 
 

मेगु ब्वनेत

स: ला अन झं थ्वै, गन वैत पना बिइ

खिउंगु कोथा

जिगु मे

निर्वासित जूम्ह जि छम्ह कचि मचा