पल्ली व्हयाच्वंगु लुमन्ति

मोहनि–स्वांया नस्वाः ब्वैच्वंगु
चंचंधाःगु फसं
ख्याः यायेथें
तीजक घ्वानाथकी
जिगु चेतनातय्‌त

चाःचाःहुलाः
बाँसुरी मियाच्वनीम्ह
बञ्जालं पुइगु
बय्या सलं
न्हि थ्वयाच्वनी
यइपुक

इमा व भुतुमालि
थःगु हे मतापं
मन्दः कयाच्वनी
वँचुसे यचुगु सर्गतय्


छतिं हथाय् मचासे
मनतयेक चाःहिलाच्वनी
विदेशीत
अले, इमितहे
प्वनाःप्वनाः सामान मियाच्वनीपिं
क्यूरियोवालातनाप
ध्वत्तुध्वक्क
जिमिगु बसन्तपुली ।

पल्लिं क्वस्वयाच्वनाम्ह जिलिसेलिसें
निभाः पापां देगःत
मुग्ध जुयाः
क्वस्वयाच्वनी
रहस्यं फूचाःगु
जिमिगु बसन्तपुली ।

***

लुँ–जलं खयाच्वंगु
मचा–ईया लुमन्ति
न्ह्याबलें च्वनाच्वनी
जिगु नुगलय्
भराय्धंगु हिमाल
धुकुमुकु धायेक धस्वानाच्वंथें ।

(येँया बसन्तपुली बुयाः ब्वलंम्ह अनुल मानन्धर आः क्यानाडाय् दी ।)

मेगु ब्वनेत

स: ला अन झं थ्वै, गन वैत पना बिइ

खिउंगु कोथा

बा: लुमनियः

जिगु मे