स्याचुगु लिस: – सुधीर ख्वबि

थ्व ईलय्
आतंकित फुक्क नुग:त
थरथर खानाच्वंगु दु ।

छ्यं फुसय् तरवार यखाना त:गु थें
ग्या:चिकुं वचुसे ख्वा:पा:त
थ:थ:गु ख्वा: त्वपुया च्वनाच्वन ।

यध्यपि, मस्यु सुनां नं
सुयागु भाग्य थीगु थें जुयाच्वन
सुयागु जीवन रेखा चिहाक: जुयाच्वन ।

थ्व ग्या:चिकुं
याना क्यनिगु ताण्डवया अवस्थाय्
त:मि चीमिया भेदभाव याईमखु, अवस्य ।

थ्व अदृष्य शत्रु
थ्व आतंक वेरोक टोक
न्ह्याथाय नं दुहाँवयेफु, वनेफु
छगू मृत्यु जुया ।

हरेक छेँ, दरवार , लागायात
जेल दयेका कुनेफु
च्याम्बर याना सास: च:फुइफु ।

होशियार !
ग्या:चिकु , सिकार माले ज्याय्
विश्व भ्रमणय् वयाच्वंगु दु ।

थ्व झ्वलय्
सारस ग्या:चिकुइ म्वायेत बाध्य जुल
इमा इत:मित: जुयाच्वंगु दु
डाँफे नं ग्याना छेँय् दुने लिकुनाच्वंगु दु ।

थ्व क्रम न्ह्यानाच्वंगु दु
इमु, मुजुर, गालिक रोस्टर
व मेपिं यक्व पंछीत आक्रान्त जुयाच्वंगु दु ।

सायद
थ्व ग्या:चिकु हिटलर जुइगु सोचय्
सायद नेपोलियन जुइगु होडय् ।

अले ग्या:चिकुया साम्राज्य दयेकेत:
हलिं त्याकेगु ग्व:सा:
मानवता बुकेगु अभिष्ट प्रष्ट जू ।

थ्व ई,
आत्मविश्वासया धरातलं
सतर्कताया ल्वाभ: छ्यला:
खनेमदुम्ह थ्व शत्रुया साम्राज्य ध्वस्त यायेत।

म्वा:मदुगु हल्लां मुक्त जुया
खने मदुगु ग्या:चिकुया
थ्व ग्या:यात बुकेत
बीगु हथाय् जुइधुंकल
छगू स्याचुगु लिस:
छ्गू स्याचुगु लिस: ।

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *